ردکردن این

با ما در ارتباط باشید

تلفن تماس

۴۴۵۱ ۴۲۵۴ - ۰۴۱

پست الکترونیک

info@rahyabqt.com

نشانی پستی

آذربایجان شرقی، کیلومتر ۲۰ جاده تبریز - صوفیان، شهرک مصالح ساختمانی،‌خیابان ششم 

کد پستی: ۵۱۹۴۱۸۳۳۸۳