درباره ما

شـرکت رهـیاب کیـفیـت و فنـاوری (سهامی خاص) در سال 1387 کارخانه تولید محصولات الیاف شیشه را با ظرفیت تولید بیش از 4000 تن انواع مت سوزنی احداث نمود.
کارخـانه تولیـد محصـولات الیـاف شـیشـه شرکت رهیـاب با بهـره گیری از تکـنولـوژی روز و بکـارگیـری کادر مجـرب در زمینه های تولید ، کنترل کیفی ، بازاریابی و فروش ، محصـولات خود را با نام تجاری " تماشا " به بازار عرضه می نماید.
دقت و یکنواختی بالای توزیع الیاف در محصول تولیدی ، انعطاف پذیری ، سطح اتوماسیون مـناسـب ، بکـارگـیری مــواد اولـیه مـرغـوب در تـولـید از جـمـله مزایای محـصـولات تمـاشـا می باشد.

محصولات ما

محصول شـرکت رهیاب کیفیت و فناوری ، نمد الیاف شـیشـه (مت سوزنی) می باشد .
خط تولید این کارخـانه ، قـادر به تولـید نهایی با حداکثر عرض 2040 میلیمتر و تراکم 100 تا 900 گرم بر متر مربع و با ظرفیت تولید بیش از 4000 تن در سال می باشد .

محصـولات تولیـدی این شـرکت با نام تجـاری " تمـاشـا " در بسـته بنـدی هـای نایلـونی و کارتنـی
به بازار مصــرف عرضـه می گـردد . این شـرکت با بکارگیـری تجهـیزات کــنترل کیفی مدرن ،
محصولی قابل رقابت با نمونه های خارجی را به بازار ارائه می دهد .